ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  084/2565

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภทโควตาค่าย ประจำปีการศึกษา 2566

        _____________________________________________________________________


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

                         >> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ <<                         


                                 


ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" SHARE :      

ข่าวที่เกี่ยวข้อง