ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  087/2565

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภทสอบตรง-ชิงทุน 1 ประจำปีการศึกษา 2566


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ <<
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

SHARE :