ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  04/2566

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 ประเภท Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566


รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>Click<<


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แบ่งตามคณะที่สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ >>click<< 

 คณะบริหารธุรกิจ >>click<< 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ >>click<<


สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กรุณาลงยืนยันการมาสอบสัมภาษณ์

ที่แบบฟอร์ม  https://forms.gle/DcbQxycWG5KfxJts5   

ยืนยันภายในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

**สำหรับแฟ้มสะสมงานให้นำมาวันสอบ ไม่ต้องส่งมาที่สถาบันฯ**

กำหนดการสอบสัมภาษณ์SHARE :