ขั้นตอนการสมัครเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ Click

2.ทำการยืนยันวันสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย ทางอีเมล์ที่สมัครเรียน

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามวันที่กำหนดโดยสถาบันฯ

4. ประกาศผลการคัดเลือกผ่าน e-mail ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการสอบ 

 

** อ่านขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด Click
SHARE :