ขั้นตอนการสมัครเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ Click

2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service ได้เลย

3. หลังจากชำระเงินประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี e-mail นัดสอบสัมภาษณ์ และให้ทำการยืนยันวันสอบให้เรียบร้อย

4. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามวันที่กำหนดโดยสถาบันฯ

5. ประกาศผลการคัดเลือกผ่าน e-mail ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการสอบ 

 

** อ่านขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด Click

SHARE :