ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  18/2566

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท โควตา 2 ประจำปีการศึกษา 2566


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

>> ตรวจสอบการผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<


ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<


หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 21 พ.ค. 66
และชำระค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 1 งวด  ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ 7,000 บาทตัวอย่างสถานะ "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 

 
SHARE :      

ข่าวที่เกี่ยวข้อง