ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  70/2566

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ตรวจสอบการผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 17 ธ.ค. 66
และชำระค่าเล่าเรียนอย่างน้อย 1 งวด  ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"

ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" SHARE :