ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง/ชิงทุน 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  043/2564

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2

______________________________________________________________


ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Click

ระบบสมัคร เพื่อตรวจสอบผ่านการคัดเลือก Click


>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online

 วิธีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online
 -  รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษาใหม่

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา"ทุนการศึกษา ป.ตรี 2564

ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 


>> กรอกใบสมัครเรียน ป.ตรี ปีการศึกษา 2564
SHARE :