ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่  106/2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทโควตา

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 – 11 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ได้รับทุน


***พิเศษ: สำหรับผู้ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562***

จะได้รับสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นฟรี
(เริ่มเรียน 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 2562)

 

**สำคัญ ข้อควรระวัง ในการยืนยันสิทธิ์**

1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียบเรียนวิชาปรับพื้นฐานให้ละเอียด ก่อนทำการลงทะเบียน (ศึกษาได้จากตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์)

2. ตรวจสอบวัน-เวลา ที่จะทำการลงทะเบียนเรียน เพื่อไม่ให้วัน-เวลาเรียนแต่ละวิชาตรงกัน 

3. เมื่อทำการบันทึกการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชา และวัน-เวลาเรียนได้

4. ในกรณีต้องการเพิ่ม ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน สามารถทำได้ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 เท่านั้น

5. ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน 

6. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 11 มกราคม 2562

7. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี

 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

2. เลือก "กรอกแบบฟอร์มฯ ใหม่"

3. เลือกวิชาปรับพื้นฐานที่ต้องการจะเรียน

3.1 สามารถจ่ายเพียงค่ายืนยันสิทธิ์** หรือเลือกวิชาเรียนตามความสนใจ

**ค่ายืนยันสิทธิ์ คือ ส่วนหนึ่งของค่าเทอม (20,000 บาท) จะนำไปหักออกจาก(ค่าใช้จ่ายในเทอมที่ 1 )

***ตัวอย่าง วิศวกรรมยานยนต์ ค่าใช้ในจ่ายเทอมที่ 1 50,350 บาท - ค่ายืนยันสิทธ์ 20,000 บาท = ค่าใช้จ่ายในวันขึ้นทะเบียน 30,350 บาท

 

4. กดยืนยันการทำรายการและพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน หรือเคาท์เตอร์การเงินของสถาบันฯ ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต


ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted: 19-11-2561, Views: 6,644


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message