โครงการแลกเปลี่ยน

รับนักศึกษา TNI เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว

Tokyo University of Agriculture and Technology (TUATเมืองโตเกียว มีโอกาสได้รับทุน JASSO

“Short-Term Exchange Program in Science and Engineering” (STEP@TUAT) 2018-2019 

รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขา AE/PE/CE/IE/EE และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา IT/MT ชั้นปีที่ 3 - 4

            ระหว่างปลายเดือนกันยายน 2018 – วันที่ 30 กันยายน 2019 (ระยะเวลา 1 ปี)        

   **นักศึกษามีโอกาสขอรับทุน JASSO (80,000 เยน = 24,800 บาท/เดือน)

 

..สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ STEP@TUAT ได้ที่ http://web.tuat.ac.jp/~icenter/en/exchange_program/step.html

เอกสารและรายละเอียดการสมัครตามด้านล่างนี้

yesรายละเอียดและใบสมัครโครงการดังนี้ (กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 ► รายละเอียดโครงการ STEP@TUAT

 ► STEP@TUAT- Course Calendar (PDF)

 ► STEP@TUAT- Outline (PDF)

 ► STEP@TUAT- Application Form (Word)

(คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบสมัคร)

 ► ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน (TNI)

หมายเหตุ: 1. ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจาก TNI แล้ว นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ก่อนส่งให้กับ TUAT เช่น Recommendation Letter จากคณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา , ใบรับรองการตรวจ

สุขภาพ, ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอารี่หลังจากที่กลับมาแล้วให้กับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

โดยตรงด้วย อย่างน้อย  5 หน้าขึ้นไป  **กรุณาส่งเป็นไฟลล์ Microsoft Word / Power Point**

ส่งสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร.02-763-2780, 02-763-2781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send Us a Message