โครงการแลกเปลี่ยน

ขยายเวลารับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการระยะสั้นที่ Chiba Institute of Technology ระยะเวลา 2 เดือน

รับนักศึกษาชายและหญิงทุกคณะ ทุกสาขา ชั้นปีที่ 3 - 4 

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561...

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลด

1. รายละเอียดโครงการ

2. ใบสมัคร TNI Application Form (กรุณาแนบผลการเรียน ผลสอบทางภาษา และสำเนาพาสปอร์ต)

3. Information for application

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) 

โทร. 02-763-2781, 2782, 2783

Send Us a Message