โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (Maple@OsakaU) 

ปลายเดือนกันยายน 2018 - ปลายเดือนกันยายน 2019
 
**มีโอกาสได้รับทุน JASSO (80,000 เยน / เดือน)**
 
...สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561...
 
 
 
yesคุณสมบัติผู้สมัคร
 
- รับนักศึกษาชายหรือหญิง ชั้นปีที่ 3-4 คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา  จำนวน 1-3 คน
 
- เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 ขึ้นไป
 
- เกรดภาษาอังกฤษ B (หากมีคะแนน TOEIC/TOEFL ให้แนบมาด้วย 550 คะแนนขึ้นไป)
และวิชาภาษาญี่ปุ่น A มีคะแนน JPLT ระดับ N4 ขึ้นไป ให้นำมาแนบด้วย    
 
- มีความสนใจในการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
                   
- มีความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้  
 
yesสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครโครงการ Maple@OsakaU
 
                   
 
 
 
**นักศึกษาต้องมี Study Plan (เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1,500 ตัวอักษร) แนบมาด้วย
พร้อมสำเนาพาสปอร์ และTrancript (ผลการเรียน)**
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ⇒ http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program
                                http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple         
         
หมายเหตุ: .ใบสมัครโครงการ Maple จะเป็นใบสมัครออนไลน์ นักศึกษาไม่สามารถกรอกใบสมัคร

 

ออนไลน์ของ Osaka University (Maple)  เองได้ การกรอกใบสมัครออนไลน์จะให้สำหรับผู้ที่ผ่าน

 

การคัดเลือกแล้วจากคณะกรรมการจาก TNI ที่สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

            

 
*สามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780, 02-763-2781* 
Send Us a Message