โครงการแลกเปลี่ยน

ขยายเวลารับนักศึกษาเข้าร่วมโครการการแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษา ASO JUKU เมืองฟุกุโอกะ

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 41 วัน 

รับนักศึกษาคณะ IT ทุกสาขาและทุกชั้นปี และนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาที่สนใจ 

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561...

           

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) โทร. 02-763-2781, 2782, 2783

Send Us a Message