โครงการแลกเปลี่ยน

ครงการรับนักศึกษา TNI แลกเปลี่ยนระยะยาว เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นที่

Tohoku Gakuin University เมืองเซนได 

1. Economics & Japanese Program ระยะเวลา 6 เดือน

(ระหว่างเดือนกันยายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562)

2. Japan Study Program ระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนกันยายน 2561- สิงหาคม 2562)

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 61...

yesคลิกเพื่อดาวโหลด

1. รายละเอียดโครงการ

2. รายละเอียดการเรียน

3. Required documents to apply for TGU

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program

5. ใบสมัค Application for Admission to TGU

6. Health Questionnaire

7. Declaration Form of Immunization Record

8. Application for Certificate of Eligibility

9. Affidavit of Financial Support

สามารถส่งใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ พร้อมสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และผลสอบ JLPT

ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2 โทร. 02-763-2780, 2781, 2782

Send Us a Message