โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่
Chiba University (J-PAC) 2018-2019 จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างปลายเดือนกันยายน 2018 – ปลายเดือนสิงหาคม 2019 (ระยะเวลา 1 ปี)

 **มีโอกาสได้รับทุน JASSO (80,000 เยน = 24,800 บาท/เดือนนักศึกษาต้องเตรียม Plan of Study ด้วย**

รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4  

รับจำนวน 1 - 2 คน

...เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561...

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักศึกษาผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

  • เกรดภาษาอังกฤษ A (หากมีคะแนน TOEIC ให้แนบมาด้วยและวิชาภาษาญี่ปุ่น B ขึ้นไป หากมีคะแนนสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นให้แนบมาด้วยระดับ N3 ขึ้นไป

  • มีความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

  • มีความสนใจที่จะศึกษาต่อที่ Chiba University

yesสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  http://www.chiba-u.ac.jp/e/education/index.html

และทุน JASSO ⇒ http://www.jasso.go.jp/scholarship/short_term_e.html

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780 / 02-763-2781

 

Send Us a Message