โครงการแลกเปลี่ยน

รับนักศึกษา TNI ไปแลกเปลี่ยนที่ National Institute of Technology, Nagano College

ระยะเวลา 1.5 เดือน รับนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา PE/CE

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา IT/MT/BI ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 

...เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 61...

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2

โทร 02-763-2780 / 02-763-2781

Send Us a Message