โครงการแลกเปลี่ยน
รับนักศึกษา TNI ไปแลกเปลี่ยนที่ Tohoku Institute of Technology 
ระยะเวลา 2 เดือน (ประมาณวันที่ 17 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561)
รับนศ.ทุกคณะ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา AC ชั้นปีที่ 3 และ 4
 
...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 26 ก.พ. 61...
yesคลิกเพื่อดาวน์โหลด
1. รายละเอียดโครงการ
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  (กรุณาแนบ Passport ผลการเรียน และผลสอบ TOEIC หรือ JLPT)
 
ส่งสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร.02-763-2780, 02-763-2781
Send Us a Message