โครงการแลกเปลี่ยน

รับนักศึกษา TNI เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) 2018

รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ชั้นปีที่ 3

...สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561...

ใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆของโครงการสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ 

1. http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

2. คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร TNI Exchange Program Application Form 

(กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และสอบ TOEIC มาด้วย)

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780 / 02-763-2781

Send Us a Message