โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการ Sandwich Program ของ Shibaura Institute of Technology

มีโอกาสได้รับทุน SIT scholarship

โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ AE/PE/CE/EE/IE

และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา IT 

ที่จบชั้นปีที่ 2 แล้ว ไปสนใจไปเรียนต่อที่ SIT เทอมที่ 1-2 ในชั้นปีที่ 3

แล้วกลับมาเรียนต่อชั้นปีที่ 4 ที่ TNI  เพื่อจบปริญญาตรี 

...ปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2561...

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดโครงการ Sandwich program ได้ที่ 

http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/sandwich_program.html

 
yesคลิกเพื่อดาวน์โหลด

1. โบวชัวร์โครงการ Sandwich Program

2. รายละเอียด Course List 2018 for Sandwich Program

3. ใบสมัครโครงการ Sandwich Program

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program

ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียนได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2

โทร. 02-763-2780, 2781, 2782

 

 

 

 

 

 

 

 

Send Us a Message