โครงการแลกเปลี่ยน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดโครงการ Research Exchange/Laboratory Internship Program ได้ที่ 

http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/research-exchange_lab-internship-program.html

 

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลด

1. โบวชัวร์โครงการ Research Exchange Program

2. Guide Line for Research

3. ใบสมัครโครงการ Research Exchange Program

4. ใบสมัคร TNI Exchange Program

ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียนได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2

โทร. 02-763-2780, 2781, 2782

Send Us a Message