ข่าวน่าสนใจ
TNI ลงนามความร่วมมือกับ จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (
TNI)

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

  

 

          รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) และคณะ ให้การต้อนรับ คุณเคตะ คะวะคะซึ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่นและคณะ พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น โครงการรับนักศึกษาจาก TNI ไปฝึกงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดชิซึโอกะ และการเข้าร่วมออกบูธของผู้ประกอบการจากจังหวัดชิซึโอกะเพื่อเปิดรับสมัครงาน ในงาน TNI JOB FAIR ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจัดขึ้นในทุกๆ ปี 

  

 

          นอกจากนี้ คุณเคตะ คะวะคะซึ พร้อมคณะ ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับจังหวัดชิซึโอกะ ให้แก่นักศึกษาสถาบันฯ พร้อมทั้งพูดคุย และตอบข้อซักถามของนักศึกษาอีกด้วย 

  

Posted: 26-01-2561, Views: 66


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 14-01-2562, Views: 74
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message