ข่าวน่าสนใจ
TNI รวมตัวนักศึกษาจาก 3 คณะ ทั้งวิศวฯ บริหาร ไอที ร่วมผลักดันกิจกรรม Startup Thailand League 2018

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 61 ที่ผ่านมา รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดงาน Startup Thailand League 2018 อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันฯ จาก 3 คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

          อธิการบดีได้ให้ข้อคิดกับนักศึกษาไว้บางช่วงบางตอนว่า “ ตั้งแต่ยุค 3.0-4.0 ทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนไป เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรใหม่ๆ อะไรที่ไม่เคยมีในโลกนี้  รวมถึงการนำเครื่องมือใหม่ๆ ที่สามารถหาได้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ” สำหรับการทำธุรกิจ คือ การแข่งกันทำประโยชน์ คนที่ทำได้เก่ง ทำได้ดีก็จะได้ผลตอบแทนสูง การแข่งขันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นเรื่องที่ท้าทาย และเป็นเรื่องที่ทุกๆ คนต้องทำทั้งสิ้น จึงอยากจะให้นักศึกษารุ่นใหม่มีใจที่ท้าทาย ได้ทำอะไรใหม่ๆ  สำหรับการทำ Startup นั้น สามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี คือ  
          1) Startup ร่วมกับ บริษัทที่มีตัวตนอยู่แล้ว โดยเข้าไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบริษัทและเฉพาะเจาะจงทำในสิ่งที่ตัวเองมีความถนัด
          2) การเริ่มต้น Startupใหม่  แต่ความแตกต่างก็อยู่ตรงที่ การทำ Startup ใหม่ เราจะต้องเริ่มคิดและทำใหม่ทุกอย่าง
          ทั้งด้านการบริหาร การตลาด การผลิต รวมถึงการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้น Startupใหม่ ถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมาก ในขณะเดียวกันถ้าทำแล้วประสบความสำเร็จก็ได้เปรียบในเรื่องของผลตอบแทนที่มีอัตราสูงตามมาเช่นกัน 

 

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเกียรติอย่างสูง จากกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ Startup Thailand League 2018  ซึ่งสถาบันฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการและส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ได้ผลที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียดของกิจกรรมแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 --- นักศึกษาเข้ารับคำปรึกษาและพัฒนาแผนธุรกิจต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างทีม และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกรรมการจะคัดเลือก 15 ทีมขึ้นไป เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ

ช่วงที่ 2 --- อบรมบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ Startup

ช่วงที่ 3 --- นำแผนพัฒนาธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาดำเนินการจริง ให้ได้ต้นแบบที่มีโอกาสนำไปสู่การใช้จริงได้ เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนเงินจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือแหล่งทุนอื่นๆ สำหรับเป็นทุนในการพัฒนาทีมเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ต่อไป

ช่วงที่ 4 --- เข้าร่วมการแข่งระดับชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประมาณ พฤษภาคม 2561

ช่วงที่ 5 --- คัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสนับสนุนเงินทุนให้ดำเนินการให้สำเร็จต่อไป 

 


 


 

Posted: 07-03-2561, Views: 291


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 04-02-2562, Views: 290
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message