ข่าวน่าสนใจ
นักศึกษาบริหารธุรกิจ TNI คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

          นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม!! จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ในโปรแกรมไมโครซอฟท์ Excel, Word, PowerPoint 2016 English Version  จัดโดยบริษัท ARIT จำกัด ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย และอบรมด้านไมโครซอฟต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

          การแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 296 คน ทั้งในระดับมัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์เฌอริสา นันทา ที่ปรึกษาโครงการ 

   

1.  นายไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
     ระดับประเทศ โปรแกรม MS Excel 2016 

2.  นางสาวธนพร ประทุมทิพย์ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับประเทศ
     โปรแกรม MS PowerPoint 2016 

3.  นายสุภวัน เป็นสุข นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ     
     โปรแกรม MS Excel 2016 

4.  นางสาวศุภิสรา แก้วกิติชัย นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
     โปรแกรม MS Word 2016 

Posted: 14-03-2561, Views: 175


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 14-01-2562, Views: 74
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message