ข่าวน่าสนใจ
ชมรมพับกระดาษ TNI จัดประชันรอยพับปีที่ 4 ในหัวข้อ พับกระดาษจากวรรณกรรมไทย

        การแข่งขัน TNI ORIGAMI COMPETITION ปีที่ 4 ปีนี้จัดในหัวข้อ "พับกระดาษจากวรรณกรรมไทย"  ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสร้างฉากจากบทร้อยกรองในวรรณกรรมไทยชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เช่น ลิลิตพระลอ พระอภัยมณี โคลงโลกนิติ พระราชพิธีสิบสองเดือน รามเกียรติ์ เป็นต้น ประกอบด้วยตัวดำเนินเรื่องหลัก ตัวประกอบ และสภาพแวดล้อมตามจินตนาการ พร้อมยกบทร้อยกรองต้นฉบับอย่างน้อย 2 บทไว้บนฉากหลัง พรรณนาบอกเล่าเรื่องราวที่เลือกมานำเสนอ

 

       ปีนี้ เราได้แชมป์จากนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (IB) นางสาวตรีรัตน์ รัตนวโรชา ชั้นปีที่ 2 มาคว้ารางวัลชนะเลิศ มูลค่า 7,000 บาท ในผลงานจากวรรณกรรมเรื่อง "สังข์ทอง" ซึ่งโดดเด่นทั้งเทคนิค และรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับบทร้อยกรอง

     " เมื่อเอย เมื่อนั้น                    เจ้าเงาะแสนกลคนขยัน

พิศโฉมพระธิดาวิลาวัลย์              ผุดผาดผิวพรรณดังดวงเดือน

งามละม่อมพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์   นางในธรณีไม่มีเหมือน

แสร้งทำแลเลี่ยงเบี่ยงเบือน          ให้ฟั่นเฟือนเตือนจิตคิดปอง

พระจึงตั้งสัตย์อธิษฐาน                แม้นบุญญาธิการเคยสมสอง

ขอให้ทรามสงวนนวลน้อง            เห็นรูปพี่เป็นทองต้องใจรัก"

 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ นายธีรภัทร เมฆขจร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ญี่ปุ่น (BJ) ชั้นปีที่ 4 ในชุดผลงาน "กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน" ภายใต้บทร้อยกรองที่ว่า

" สังขยาหน้าไข่คุ้น                เคยมี

แกมกับข้าวเหนียวสี              โศกย้อม

เป็นนัยนำวาที                        สมรแม่ มาแม

แถลงว่าโศกเสมอพ้อม          เพียบแอ้อกอร

สังขยาหน้าตั้งไข่                ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง

เป็นนัยไม่เคลือบแคลง         แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ"

       ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษเห่ชมขนมหวาน 16 ชนิด ซึ่งบางชนิดหาชมได้ยาก ประยุกต์แบบพับที่มีอยู่ให้เป็นขนมหวานไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

 

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า 3,500 บาท มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน "มัทนะพาธา และ อิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน" ของนางสาว พิชชาพร เรืองธรรมพิศาล นักศึกษาหลักสูตร HR ปีที่ 3

 

       และผลงาน "อิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน" ของนางสาวจิตตานันทิ์ โฆษิตวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตร IE ปีที่ 3 ที่ต่างก็แสดง ความสามารถในการพับได้ไม่แพ้กัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถตามปรัชญาโมโนซูคุริที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปลูกฝัง มุ่งเน้นให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็น และพัฒนา ปรับปรุง อย่างไม่หยุดยั้ง

Posted: 23-04-2561, Views: 120


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 14-01-2562, Views: 74
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message