ข่าวน่าสนใจ
อีกครั้ง กับการสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันพุธที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะไอที TNI จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้งานเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอน และโซเซียลมีเดีย สำหรับผู้ปกครอง" ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 และได้รับเสียงตอบรับที่ดีตลอดมา ในครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการดูแลนักศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และผู้ปกครอง ผ่านเว็บไซต์การจัดการการเรียนการสอน

             คณะไอทีเล็งเห็นถึงการเรียนการสอนที่ต้องมีความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบภายในสถาบันฯ ได้อย่างมีความสุขและได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

Posted: 26-06-2561, Views: 92


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 04-02-2562, Views: 256
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message