ข่าวน่าสนใจ
นักศึกษา TNI เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รัฐสภา และทำเนียบรัฐบาล

         ว่าที่ร้อยเอกดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ อาจารย์ประจำแผนกสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา นำคณะนักศึกษาจำนวน62 คนจาก 3 คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “รัฐสภา” และ “ทำเนียบรัฐบาล” เขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

         การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา SOC-116 การเมืองการปกครองและกฎหมาย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา "ที่เน้นการเรียนรู้ในแบบโมโนซูคุริ (Monozukuri) นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง" และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการประชารัฐของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

  
 

Posted: 18-10-2561, Views: 148


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 14-01-2562, Views: 74
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message