ข่าวน่าสนใจ
คณะอาจารย์จาก TNI ได้ทุนศึกษาดูงานจาก JTECS ณ ประเทศญี่ปุ่น

          คณะอาจารย์จำนวน 10 ท่านของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับทุนดูงานจาก Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ไปศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้โครงการ One Month Training Program ณ เมืองโตเกียว และนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561

        โดยหัวข้อในการศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบด้วย ปรัชญาโมโนซูคุริ ไคเซ็นหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการผลิตแบบ Toyota Production System (TPS) และแนวคิดการทำธุรกิจ Startup ในประเทศญี่ปุ่น 

  

ผู้ที่ร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์จาก 3 คณะ ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
2. อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์
3. อ.โกวิท ทวยหาญ
4. อ.ฐณัฐ พิณรัตน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
2. อ.สลิลา ชีวกิดาการ
3. ดร.ประมุข บุญเสี่ยง

คณะบริหารธุรกิจ
1. ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
2. อ.เอกสิทธิ์ เข้มงวด
3. ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์

Posted: 22-10-2561, Views: 189


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 14-01-2562, Views: 74
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message