ข่าวน่าสนใจ
ศึกษาดูงาน Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.

        เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดร. ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิศวกรรมต่างๆสอดคล้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำงาน

การเยี่ยมชมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลกได้นำเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์ และระบบสมองกลฝังตัว

 

ทั้งนี้ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้เล็งเห็นว่า การที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีแรกของการศึกษานั้นจะทำให้นักศึกษาเข้าใจองค์รวมของระบบการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการทำงานแบบปฏิบัติจริงตามหลักการโมโนซุคุริอีกด้วย

 


 

Posted: 22-11-2561, Views: 119


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 04-02-2562, Views: 290
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message