ข่าวน่าสนใจ
Yokoso Thai-Nichi Festival - ค่ายภาษาสไตล์ญี่ปุ่น

Yokoso Thai-Nichi Festival
- ค่ายภาษาสไตล์ญี่ปุ่น -

เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 

         ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วม ตลอดจนให้ได้รู้จักและเข้าใจการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยและเลือกสาขาที่ตนเองจะเรียนได้ถูกต้อง 

  
  

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา CGEL-TNI

Posted: 03-12-2561, Views: 239


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 04-02-2562, Views: 290
ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message