ข่าวกิจกรรม/ผลงานนักศึกษา
อาจารย์และนักศึกษา TNI เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

          ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์ คณาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ดร.สมชาย) เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยอาจารย์และนักศึกษาได้ลองผสมสีและกลิ่นน้ำหอมเพื่อผลิตสบู่ตามที่ตนเองชื่นชอบ,  เรียนรู้วิธีบรรจุหีบห่อด้วยตนเอง,ได้ลองตีโฟมล้างหน้าให้ฟูนุ่ม และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ CSR ของบริษัทโดยมีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ 

  

 

 

Posted: 25-09-2561, Views: 48


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message