ข่าวสัมมนา
เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด   (60 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,500 บาท    

1) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 1

2) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 2

3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 4

4) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเร่งรัด 8

     - เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. เริ่ม วันที่ 10 มิถุนายน - 30 กันยายน 2560

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ   (40 ชั่วโมง)   อัตราค่าเรียนหลักสูตรละ 6,000 บาท    

1) หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. เริ่ม วันที่  22 เมษายน - 26 สิงหาคม 2560  ปิดรับสมัคร

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

2) หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น. เริ่ม วันที่  22 เมษายน - 26 สิงหาคม 2560  ปิดรับสมัคร

       รับจำนวนจำกัด ห้องละไม่เกิน 30 คน

 

รีบสมัครด่วน... รับจำนวนจำกัด  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***    smileysmiley

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

 

อ่านรายละเอียดการสอบสมทบและการสอบนอกตาราง Click

Posted: 05-06-2560, Views: 6,299


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message