ข่าวสัมมนา
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

และวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา

ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)

ประจำปีพ.ศ. 2560 ในกลุ่มที่ 1

     

สอบถามข้อมูลหรือส่งบทความวิชาการได้ที่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704

E-mail: journal@tni.ac.th  Website: journal.tni.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted: 08-06-2560, Views: 981


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message