ข่าวอื่นๆ
TNI ผนึกกำลังด้านวิจัยและบริการวิชาการกับสำนักงานเขตจอมทอง

          รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี, รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), คุณโชติรส เหล่ามานะ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง, คุณอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง และคุณชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง ร่วมลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

        โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ต่อไป

 

Posted: 30-01-2561, Views: 41


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message