ข่าวอื่นๆ
TNI ต้อนรับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทยและคณะ

 

          เมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ H.E.Ms.Mary Jo A. Bernardo-Aragon Ambassador of the Embassy of the Republic of the Philippines to Thailand และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ พร้อมปรึกษาหารือด้านหลักสูตรนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


 

Posted: 07-03-2561, Views: 30


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message