ข่าวอื่นๆ
บริษัท Triple One ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษา TNI

       

          รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ Mr.Hideaki Shioda ประธานบริษัท Triple One Co.Ltd., ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมคณะไอที เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท แก่นักศึกษาคณะไอทีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายสหรัฐ บุญเกิดนำผล, นายธีระยุทธ ไวยะสุนทร และนายกฤติน เกษมสำราญ นอกจากนั้นหากนักศึกษาทั้ง 3 คน จบการศึกษา จะได้รับสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัทต่อไป 

   

          ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบโอกาสที่ดีแก่นักศึกษาคณะไอที สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ทุนการศึกษา การฝึกงาน/สหกิจศึกษา และบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่ 3 มีจำนวนศิษย์เก่าที่เข้าไปทำงานกว่า 10 คน เป็นการสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และยั่งยืนต่อไป 
Posted: 27-06-2561, Views: 203


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message