ข่าวอื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมจัดงาน ๑๐ ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน

 

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับองค์กรศิลปินไทย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ๑๐ ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากพลโททวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองเสธ.สปท.เป็นประธานในพิธี และเชิญศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโส เข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณแม่ผ่องศรี วรนุช, ชาย เมืองสิงห์, ขวัญจิต ศรีประจันต์, เพลิน พรหมแดน, บานเย็น รากแก่น, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, จิตรกร บัวเนียม และสดใส รุ่งโพธิ์ทอง เป็นต้น

          ภายในงานมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะต่อยอดทางด้านดนตรีให้กับกลุ่มนักเรียนศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศ และประกวดแข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปะทั้งสี่ภาคและการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยมี รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมงาน 

 

 

ภาพงาน ๑๐ ศิลปิน รวมใจเทิดไทองค์ราชัน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จาก BMC TV

Posted: 27-06-2561, Views: 59


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message