ข่าวอื่นๆ
TNI ต้อนรับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

 

          นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้อง MT Studio, ห้อง Data Science Research Laboratory (DSRL) , Lab วิศวกรรมศาสตร์ 

  

Posted: 02-07-2561, Views: 67


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message