ข่าวอื่นๆ
JIET JOB FAIR 2018 ร่วมฟังการแนะนำกิจการของบริษัท และตำแหน่งงานที่รับสมัคร ให้กับนักศึกษาของสถาบัน
 
รายชื่อบริษัทและเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้

บริษัทจากญี่ปุ่น
1. AUPA System Engineering Co.,Ltd. ; https://www.aupa.co.jp/service.html
2. AP Communication Co.,Ltd. ; https://www.ap-com.co.jp/eng/
3. Electronic Technology Information Systems Inc.; http://www.e-techs.co.jp/profile.html

บริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
1. E-STAGE (THAILAND) CO.,LTD. ; http://www.e-stag-e.com/en/company/company.html
2. M-Soft Thailand Co.,Ltd. ; https://www.msoft.co.th/
3. Techno Brave Asia Ltd.; http://www.technobrave.asia/about_us.php
4. Innova Software Co., Ltd.; https://www.innova.co.th/Home.aspx
5. JASTEC (THAILAND) CO., LTD.; http://jast.co.th/th/corporate_profile.html
6. JapanSystem (Thailand) CO.,LTD; http://www.jpsys-th.com/index.php
7. THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD.; http://www.tse.in.th/index.php/main-eng

 

 

 

 

Posted: 11-10-2561, Views: 195


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message