ข่าวอื่นๆ
นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เยี่ยมชม TNI

        พลเอกวิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และคณะ เข้าเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมี รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พร้อมกันนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ในอนาคตต่อไป 

Posted: 22-10-2561, Views: 72


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message