ข่าวอื่นๆ
ต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศักษา MBA จาก National University of Laos

          คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโท MBA จาก National University of Laos ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นำโดย Dr. Phanhpakit Onhphandala, LJI Deputy Director เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

พร้อมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษา ของหลักสูตรปริญญาโท และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Japanese Style Management โดย ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

 

Posted: 03-12-2561, Views: 67


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message