ข่าวอื่นๆ
บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาให้ TNI

        บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) โดยมี ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561

Posted: 19-12-2561, Views: 96


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message