Event Update
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2560

-------------------------------------------------------------------------

 

แผนที่ สวนหลวง ร.9

หมายเหตุ :  1) ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด 

                      2) สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4

Posted: 25-10-2561, Views: 2,639


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message