คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

Ruttikorn Varakulsiripunthยังไม่มีการอัพเดทข้อมูล 

อาจารย์ :

อดิศักดิ์ เสือสมิงName TH :  อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง
Name EN :  Adisak Suasaming
Name JP :  アディサク スァサミン

 

อาจารย์ :

นิติรัตน์ ตัณฑเวชName TH :  อาจารย์นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Name EN :  Nitirat Tanthavech
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ภัสมะ เจริญพงษ์Name TH :  อาจารย์ภัสมะ เจริญพงษ์
Name EN :  Patsama Charoenpong
Name JP :  パトサマ チャレンポン

 

อาจารย์ :

สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธรName TH :  อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
Name EN :  Saprangsit Mruetusatorn, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉมName TH :  ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
Name EN :  Assistant Professor Prajak Chertchom ,Ph.D.
Name JP :  プラチャク チューチョム

 


อาจารย์ :

Paskorn ApirukvorapinitName TH :  อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Name EN :  Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อมรพันธ์ ชมกลิ่นName TH :  อาจารย์อมรพันธ์ ชมกลิ่น
Name EN :  Amonpan Chomklin
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิตName TH :  ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
Name EN :  Assistant Professor Triratana Metkarunchit
Name JP :  チーラタナ メトカルンチト

 


อาจารย์ :

อรรณพ หมั่นสกุลName TH :  รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
Name EN :  Associate Professor Annop Monsakul, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยงName TH :  ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
Name EN :  Assistant Professor Narungsun Wilaisakoolyoug,Ph.D.
Name JP :  ナランサン ウィライサクンヨン

 

อาจารย์ :

ลลิตา ณ หนองคายName TH :  อาจารย์ลลิตา ณ หนองคาย
Name EN :  Lalita Na Nongkhai
Name JP :  ァィター ナ ノンカイ

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved