พาส่องการเรียน สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารมวลชน (DC)

แต่ละวันนักศึกษาคณะนี้เขาทำอะไรกันบ้าง !


หลักสูตรการเรียนสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารมวลชน

 • มีการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างการสื่อสารและเทคโนโลยี
 • การเรียนการสอนตามหลัก MONOZUKURI
 • มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น
 • เนื้อหาวิชาทันสมัย


เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง

 • Content Creator
 • Creative
 • Film Editor
 • Producer
 • Production Designer
 • Photographer
 • นักจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล
 • นักวางแผนสื่อและการตลาดโฆษณาดิจิทัล
 • นักวิจัยและวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
 • นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ฯลฯ

SHARE :