ทำไม ต้องเลือก เรียน

ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เรียนภาษาเข้มข้น

ทุกคณะ ทุกสาขา

ได้เรียนภาษาอังกฤษ

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาฟรี ตลอด4 ปี

ทุนฟรี ไม่ต้องใช้คืน

  1. ทุนการศึกษา 25 %

  2. ทุนการศึกษา 50 %

  3. ทุนการศึกษา 100 %

โครงการแลกเปลี่ยน

มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
และฝึกงานทั่วประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน
ระยะสั้น และระยะยาว

ได้เรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรม

การเรียน " สไตล์ญี่ปุ่น "

เรียนแบบ Monozukuri เน้นการปฏิบัติจริง

นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือทำ

ห้องปฏิบัติการทุกคณะพร้อมเครื่องมือทันสมัย

เปิดสอน 4 คณะ และวิทยาลัยนานาชาติ

คณะสื่อสารสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส.
  • สมัครได้ไม่จำกัดแผนการเรียน

TNI Video

TNI Tiktok

จำนวนมหาวิทยาลัย ที่มีโครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

75 แห่ง

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยภูมิภาคอาเซียน

8 แห่ง

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยภูมิภาคเอเชีย

6 แห่ง

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา

2 แห่ง