ส่วนลดค่าแรกเข้าศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน TNI

                                                      


ส่วนลดพิเศษสำหรับ Dek66

1. ส่วนลดแรกเข้า 5,000 บาท

เงื่อนไข

- นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรอบ Admission ตรง

- ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และชำระเงินในระยะเวลาที่สถาบันฯกำหนด


2. สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมกยศ. ชำระเพียง 5,000 บาท

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมกยศ. ชำระค่าใช้จ่าย 5,000.-


3. แบ่งชำระค่าเทอม ได้ 3 งวด

  - งวดที่ 1-2 จำนวน งวดละ 15,000 บาท

  - งวดที่ 3  จำนวนค่าเทอมที่เหลือ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)


สิทธิพิเศษนี้

เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่

ปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่สถาบันฯกำหนด เท่านั้น !!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประเภทส่วนลดค่าแรกเข้าศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน TNI

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นพี่ น้อง บุตร หรือ หลานสายตรงของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษ โควตาศิษย์ TNI 

กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียน  มูลค่า 10,000 บาท 

เกณฑ์การพิจารณา

 ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ตามระบบการรับสมัครเรียนของสถาบันฯ

  • ระบบโควตา
  • ระบบการสอบตรง
  • ระบบ Portfolio
  • ระบบ Admission

 หลักฐานฐานการยื่นเอกสาร

  1. ใบสมัคร ประเภทโควตาศิษย์ TNI   (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th)
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร)  จำนวน 1  รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)    จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)  จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารแสดงหลักฐานการเป็นศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า  TNI ของญาติ ของผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ เช่น สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น 
SHARE :