รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมรับมอบทุนการศึกษาจาก Mr.Ichiro Kurihara ประธานบริษัท NEC Corporation (Thailand) Ltd. เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564


SHARE :