กำหนดการ พีธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   Click

วันพิธีซ้อม

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.0012.00 น.

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.0012.00 น.หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด

2. สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4 SHARE :