ครบรอบ 15 ปี TNI 
TNI แตกต่างด้วยภาษา ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย
พบกับกิจกรรมมากมายในงาน TNI DAY 2022 19 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้ที   
 
                                                     1. TNI Othello Competition 2022 (หมากกระดานญี่่ปุ่น) Click 
                                                     2. TNI Cosplay Contest 2022 Click
                                                     3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12  Click 
                                                     4. JAPANESE CULTURE QUIZ Click 
                                                     5. กิจกรรม Junior Investor Click 
                                                     6. กิจกรรม Design Thinking vs. Game Programming Click
                                                     7. การประกวดแข่งขันแอนิเมชัน Web Design & Multimedia Contest 2022  Click
                                                     8. โครงการ Young Business IT Contest 2022 Click
                                                     9. พบกับการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะ IT เจ้าของเพจ ชิเอลแมวมึน Click

SHARE :