นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ TNI เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย & สิงคโปร์


      นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย & สิงคโปร์ ภายใต้โครงการ ASEAN Academic & Cultural Exchange ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก One Asia Foundation (OAF) เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 


      โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในรูปแบบการสัมมนานักศึกษาได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานที่ University of Malaya มหาวิทยาลัยแห่งแรกของมาเลเซีย, มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 156 ของโลก และ New Water แหล่งบำบัดน้ำขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์  ตามหลักการเรียนแบบปฏิบัติจริงของญี่ปุ่น Monozukuri อีกด้วย

       


SHARE :