บันทึกจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
(Philinter Education Center: General ESL Course)
 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2560
SHARE :